Zangles

Zin in zingen?

Er zijn diverse redenen om zangles te nemen:

 • Je bent onervaren maar benieuwd naar je eigen stem…
 • Je zit in een koor of band maar bent na de repetitie hees…
 • Je wilt naar een koor maar weet niet of je (al) goed genoeg zingt…
 • Je bent een ervaren zanger(es) maar ondervindt wat problemen of wilt makkelijker zingen… Etc, etc..

De zangles begint met en warming up. We besteden veel aandacht aan techniek, zoals ademhaling, resonantie, articulatie en presentatie.
Daarna werken we aan een of meerdere stukken.

Zangles is al mogelijk voor kinderen vanaf 10 jaar.

De lessen worden gegeven door Jeannette van ‘t Veld

Over de zangstem:

Elke menselijke zangstem heeft een bepaald bereik (de afstand tussen de laagste en hoogste toon die men kan zingen). Een mannenstem bestrijkt een lager gebied dan een vrouwenstem. Het gemiddelde bereik van een menselijke geschoolde zangstem beslaat omstreeks 2 à 2,5 octaaf, wat overeenkomt met ongeveer 24 à 30 tonen. Er zijn vocalisten met een uitzonderlijk groot stembereik,  4 a 5 octaven Een mannenstem valt gewoonlijk binnen 110 en 440 Hertz, een vrouwenstem binnen 200 en 900 Hertz. Het bereik van een stem kan door training wel worden vergroot, maar het centrum van de eigen klankkleur blijft hetzelfde omdat deze vooral afhankelijk is van fysieke afmetingen.

Van laag naar hoogkan men de zangstemmen als volgt indelen:

 • Basso profundo
 • Contrabas
 • Bas
 • Bas-bariton
 • Bariton
 • Lage tenor
 • Tenor
 • Haute-contre
 • Contratenor, een mannelijke zanger die in het sopraan- of altregister zingt door middel van falset
 • Contra-alt
 • Alt
 • Mezzosopraan
 • Sopraan en castraat
 • Coloratuursopraan, een bijzonder beweeglijke en hoge sopraan
 • Soprano lieggiero, een uiterst zeldzame, zeer hoge stemsoort

In elk type zangstem kan in diverse registers gezongen worden. Er bestaan meerdere indelingen van de registers van de menselijke (zang)stem. Gebruikelijk is een tweedeling tussen de borststem en kopstem. In nieuwe zangboeken wordt deze terminologie echter steeds meer vermeden en stapt men over op ‘modaal register’ en ‘falsetregister’. In uitgebreidere zin kunnen de registers van laag naar hoog als volgt worden ingedeeld: borststem, middenstem, kopstem.