Stemvorming voor koren

Coaching:

De coaching van koren bied ik op maat aan. De gekozen werkvorm is van de volgende zaken afhankelijk:

  • de tijd die het koor ervoor wil inruimen,
  • de wensen van de dirigent en wat hij/zij wil bereiken,
  • de zaken die het allereerst moeten worden verbeterd.

In overleg met de dirigent en het bestuur wordt op maat een werkvorm bepaald. Hierbij speelt het repertoire dat het koor aan het instuderen is in alle gevallen een belangrijke rol.

Werkvormen:

Enkele voorbeelden:

  • stemvorming aan het hele koor tegelijk Deze werkvorm is vooral bruikbaar in gevallen dat er maar weinig tijd voor ingeruimd kan worden en met enkele simpele ingrepen veel kwaliteitswinst te behalen valt.
  • Het koor wordt opgesplitst in twee groepen. De ene groep werkt verder o.l.v. de dirigent en ik ga met de andere groep werken. Te denken valt bijvoorbeeld aan een splitsing SA – TB, of ST – AB. Halverwege de repetitie wordt er gewisseld en aan het eind van de repetitie zingt de groep nog even kort samen. In dit geval verdient langere betrokkenheid bij het koor de aanbeveling, maar deze werkvorm is ook bruikbaar op een repetitiedag.
  • Voorafgaand aan de koorrepetitie krijgen 4 tot 6 koorleden een les, op basis van de koorwerken die het koor aan het instuderen is. Afhankelijk van het repertoire en eventuele onderlinge niveauverschillen, worden groepjes ingedeeld naar stemsoort en/of niveau, of wordt er juist van elke stemgroep één persoon genomen. In dit geval ben ik langer bij het koor betrokken.

Stemtesten:

Ook het afnemen van stemtesten voor het koor, of assistentie daarbij behoort tot de mogelijkheden.
Bovenstaande werkwijze kan op alle typen koren (beginner, gevorderd; klassiek, pop) worden toegepast. Wilt u weten wat ik voor uw koor kan betekenen? Neem dan contact op met mij en neem ook een kijkje op mijn site: Jeannette van t Veld

“Laat de wens om te zingen je energie leiden en jouw zingen je spieren onderwijzen.” (Lamperti)